Image

SESSIES

Per sessieronde volg je 1 workshop. Je kunt zelf kiezen waarin jij je wilt verdiepen.
De volgende onderwerpen en praktische oplossingen komen aan bod. 

Employer Branding

Zorginstellingen waren er jarenlang aan gewend dat geld eigenlijk geen issue was én dat er personeel in overvloed was, maar de tijden zijn veranderd. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste medewerkers aantrekt en behoudt? En, hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever wordt?

Het Catharina Ziekenhuis maakt op een vernieuwende manier gebruik van Employer Branding door het maken van vlogs.

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is employer branding en een goed wervingsbeleid onmisbaar. Maar het is veel meer dan dat! Het is een verhaal van binden, boeien en behouden van medewerkers. Nele Struys, Recruiter en Arbeidsmarktspecialist in het Catharina Ziekenhuis, neemt je mee in haar succesverhalen en vertelt hoe het Catharina Ziekenhuis al 10 jaar op rij wordt uitgeroepen tot Top Employer. In deze workshop luisteren we naar elkaars verhalen en gaan we samen op zoek naar oplossingen!

door Nele Struys, Catharina ziekenhuis Eindhoven

Hoe profileer je je als relevante, aantrekkelijke en onderscheidende werkgever? Op welke manier zet je social media, internet, print en radio in om jouw nieuwe werknemer te bereiken? Een workshop met veel praktijkvoorbeelden, tips & trucs en een eerste advies op maat dat u de volgende dag in praktijk kunt brengen.

door Hans Kroonen & Jari Kloppenburg, STEAM

Flexibiliteit

De toenemende vraag naar wendbaarheid en weerbaarheid heeft ingrijpende gevolgen voor de organisatie van het werk. Vooral de gestage groei van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten valt op, maar ook het beroep op de flexibiliteit van werknemers in vaste dienst neemt toe. Flexibilisering heeft voordelen voor zowel organisaties als werkenden, maar roept ook nieuwe, fundamentele vragen op, voor alle betrokkenen.

Flexpools in de huidige tijd bieden kansen voor arbeidsmarktvernieuwing. Van flexibele schillen om tijdelijke tekorten op te lossen ontwikkelt de flex schil zich tot een lerend professioneel netwerk voor flexibele bijstand. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen waar werknemers meer invloed op hun werktijden willen en door benutting van hedendaagse matchingstools kan menskracht meer en beter benut worden. Een uitnodiging aan werkgevers om hun flexpool via samenwerking te optimaliseren.

door Monique van Doorn, Andere handen

 

Employee Journey

Daarbij gaat het over behoeften, ervaringen, motieven, gedrag en betrokkenheid. Wat hebben je mensen nodig om hun dagelijks werk te doen, en je klanten goed te bedienen? Hoe ervaren ze het werken bij jouw organisatie? Waarom werken ze eigenlijk bij je? Hoe gewaardeerd voelen ze zich? En hoe betrokken en bezield zijn ze? Van die laatste twee, bezieling en betrokkenheid, is het maar een kleine stap naar twee superbelangrijke elementen, die nog best vaak over het hoofd worden gezien: kernwaarden en cultuur.

Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten / cliënten en daarmee een beter resultaat voor de organisatie. Hoe bied je als organisatie een ervaring aan je medewerkers die past bij je waarden, die onderscheidend is en medewerkers gelukkig maakt? Door te starten met je medewerkersreis (employee journey) in kaart te brengen en te ontwikkelen!

Wat leer je?

  • Wat is Employee Experience en Employee Journey?
  • Waarom is het van belang?
  • Hoe kan jij het toepassen in jouw organisatie?

door Lucas Swennen, Het HappinessBureau

 

Generatiemanagement

Onze huidige beroepsbevolking telt vier verschillende generaties. Elk met zijn eigen krachten. Maar hoe benut je die optimaal?
Hoe zorg je voor een toekomstbestendige organisatiecultuur?Hoe blijft mijn organisatie aantrekkelijk voor de volgende generatie? Zonder de andere generaties af te schrikken. Schaaf hier je kennis bij over generaties en ontdek ook nog:

  • Handige inzichten over de vier generaties op de werkvloer;
  • Direct toepasbare kennis over hoe je jouw organisatie op de kaart zet voor de volgende generatie(s): Y en Z;
  • Een 5-stappenplan om jouw organisatie een ijzersterke positie op de zorgmarkt te bezorgen.

door Susanne van Dijk en Stephan van Rooden, Entrepreneurability

 

Vitaliteit (duurzame inzetbaarheid)

De belangrijkste factoren van duurzame inzetbaarheid zijn gezondheid, scholing en betrokkenheid. Met een vergrijzende beroepsbevolking is de grote vraag: hoe houden we iedereen zo lang mogelijk gezond aan het werk.
Welke middelen kun je inzetten?

Tijdens de workshop staat Suzanne stil bij de achtergronden rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vervolgens maken we de verdieping. Wat zijn randvoorwaarden om zorgprofessionals regie te laten nemen over hun inzetbaarheid? Welke competenties hebben zij nodig om hun veranderende rol goed vorm te geven? En hoe kunnen deze (intern) ontwikkeld worden? Als deelnemer aan de workshop krijgt u concrete tips en handvatten om medewerkers regie te laten nemen over hun vitaliteit en inzetbaarheid.

door Suzanne Veeken, Schouten & Nelissen

 

Regionale samenwerkingen

Regionale samenwerking is een belangrijke sleutel in het oplossen van de arbeidsproblematiek in de zorg. Er zijn inmiddels al verschillende initiatieven en de  eerste successen worden geboekt. Sommige instellingen delen onderling werk en professionals, andere werken samen met opleidingen in het promoten van de zorgsector als werkgever. Welke samenwerkingen kun jij aangaan? Waar liggen de kansen?

Om in te kunnen spelen op de belangrijke trends op de arbeidsmarkt is het verstandig om samenwerking in de regio aan te gaan. Er zijn al goede regionale initiatieven om zorgorganisaties met elkaar te verbinden en zo de krachten te bundelen. 

door Nicolette Horn